Kroppens rolle i vores liv

Kroppen udgør en integreret del af vores menneskelige erfaring. Den er ikke blot en separat enhed fra vores sind og følelser; den er en væsentlig del af, hvad det vil sige at være menneske.

At pleje og ære vores krop er derfor ikke kun vitalt for vores fysiske sundhed, men spiller også en central rolle for vores mentale, følelsesmæssige og åndelige velbefindende.

At være til stede i kroppen

At være til stede i vores krop og udvikle en dybere bevidsthed om de fysiske fornemmelser, følelser og tanker, som opstår i den, er af største betydning.

Denne kropsbevidsthed gør det muligt for os at genkende de signaler, vores krop sender os, hvilket kan hjælpe os med at identificere og håndtere stress, angst eller andre følelsesmæssige spændinger, der kan manifestere sig fysisk.

Sind-krop forbindelsen

Den uadskillelige forbindelse mellem sind og krop underbygger, at vores følelsesmæssige og mentale oplevelser afspejles i vores krop – og omvendt.

At tage sig af kroppen har derfor ikke kun fysiske fordele, men kan også forbedre vores mentale og følelsesmæssige sundhed ved at fremme en større integration og balance mellem disse aspekter af vores menneskelige erfaring.

Heling af traumer

Heling af traumer anerkender, at trauma kan lagres i kroppen som fysiske fornemmelser, muskelspændinger eller restriktive bevægelsesmønstre.

Ved at arbejde med den somatiske oplevelse kan mennesker lære at frigive trauma lagret i kroppen og genoprette en følelse af sikkerhed og velvære.

Målet med terapien

Ved terapiens afslutning er det afgørende, at du føler dig mere til stede i din krop, at der er mere plads til at trække vejret, og at du forsones med de dele af din krop, du ubevidst ignorerer. Dette kan opnås på forskellige måder.

Måske er det nok blot at bede dig om én gang at mærke, hvor mine hænder er. Eller måske vil jeg guide dig hele vejen, fortælle dig, hvor jeg bevæger mig hen, hvad jeg finder, og også informere dig om, hvad der sker med din krop, når den går i alarmberedskab.

Vores oplevelse af verden er ikke ens; den afhænger af det miljø, vi er vokset op i, og de mennesker vi har levet med gennem livet. Og kroppen husker; alle vores minder er lagret i kroppen, nogle behagelige, andre ubehagelige. De ubehagelige minder føles ofte som spændinger eller følelsesmæssig stivhed, nogle er lette at slippe, mens andre kræver tålmodighed, især de ubehagelige minder fra barndommen, som skal modtages med kærlighed og gives nødvendig tid til heling. Nogle gange er alt, der kræves, en let berøring.

Jeg vil gøre mit bedste for at bruge det tryk, tempo og de ord, der er nødvendige for at skabe en tillidsfuld atmosfære, så din krop gradvist kan integrere hele dit væsen. Ved at give din krop det, den behøver – tid, tempo, tryk – vil den begynde at stole mere på dig og vise dig signaler som f.eks.: Jeg er træt, jeg føler mig let, jeg er vred osv. At genetablere feedback mellem dit fysiske og mentale, følelsesmæssige, åndelige selv er afgørende.

Kropsbevidsthed er et omfattende begreb, men det er muligt at forbinde os med vores autenticitet og udtrykke os fuldt ud gennem kroppen. Ved at gøre dette kan vi leve bedre til gavn for os selv og alle omkring os.